De Lescam

Vergroten transparantie van de rijles en van jouw leerproces

De Lescam

Samenvatting

Verkeersschool LMVO werkt grotendeels met lerend leren en persoonlijke coaching en geeft een minimum aan instructie. Om het leerproces van de leerlingen optimaal te benutten maken wij gebruik van een lescam in de auto. De lescam is een camera die alle beelden van de rijles bevat, zodat deze tijdens de rijles kunnen worden teruggekeken. De rijcoach bespreken met de leerling (complexe) verkeerssituaties op beeld. 

 Een belangrijk doel van de lescam is het vergroten van de transparantie van de rijlessen. Dit laten wij zien dat onze verkeersschool er een is die te vertrouwen is.

De camera

De lescam, speciaal ontwikkelt voor autorijlessen, is een kleine camera die direct onder de binnenspiegel is bevestigd. De camera neemt beelden op in de auto van de leerling en de rijcoach, als ook links en rechts naast de auto en achter de auto. De camera filmt ook de weg voor de auto. Op deze wijze worden beelden van verkeerssituaties op 360 graden opgenomen.

Tijdens de rijles

Tijdens de rijles worden beelden opgenomen van de verkeerssituatie en het kijkgedrag van de leerling gelijk op een beeldscherm teruggekeken. De situatie hoeft niet uit de herinnering te halen, maar ziet en herbeleeft wat hij/zij doet. de leerling heeft dan alle tijd om vragen te stellen. De rijcoach en de leerling bespreken direct wat er zichtbaar is op de beelden en de verbetering. De situatie kan zo vaak worden bekeken tot de leerling er een positief leermoment uit kan halen.

Thuis achter je computer (optie)

De leerling kan er voor kiezen de gereden rijles thuis te bekijken. Na de rijles krijgt de leerling de SD kaart mee naar huis. Hij/zij kan rustig achter de eigen computer de rijles terug zien en horen. Via het venster google maps is de route van de les terug te zien. De leerling kunnen opdrachten mee krijgen voor analyseren van verkeerssituaties tijdens de rijles opgenomen. En krijgt huiswerk om zich op de volgende les voor te bereiden.

Transparantie

De lescam voor transparantie en betrouwbaarheid. Met deze werkwijze wil LMVO zich onderscheiden van andere rijscholen. Met het gebruik van de lescam wordt zij volledig zichtbaar. Op deze wijze wordt er openlijk rijles gegeven dat ook waarneembaar kan zijn voor ouders en anderen in de thuissituatie. Het thuisfront kan het niveau en vooruitgang meebeleven. 

Ouders van verzorgers die vinden dat hun kind klaar is om op praktijkexamen te gaan, kunnen de beelden van de vooruitgang van hun kind zien.  

Dit zijn de voordelen

Transparantie

Alle lessen zijn terug te zien op film, geen geheimen, maar duidelijkheid

Thuis herbeleven

Thuis bekijkt de leerling rustig achter haar eigen computer de rijles nogmaals, zodat begrip van het verkeer sneller zal toenemen

Vergroten kijktechniek

De leerling krijgt (nog) meer en beter inzicht in rij- en kijkgedrag en eerder inzicht in hun fouten, die ze sneller kunnen herstellen

Zelfreflectie verhogend

Het vergroot de mogelijkheid tot zelfreflectie dat tegemoet komt aan de voorbereiding voor het praktijkexamen 

Google maps

Wegconstructies en tekens op het wegdek kunnen makkelijk worden bestudeerd

Lestijd

Lestijd is efficiënt en effectief en vergroot slagingskans

Privacy

 

De lescam wordt ingezet met toestemming van de leerling en/of ouders/verzorgers. 

 

De beelden zijn voor educatief gebruik en worden opgenomen op een SD-kaart. De leerling beheert zijn eigen SD-kaart. Met een goed veiligheidssysteem op de thuiscomputer kijkt de leerling de opnames terug.

 

Zonder toestemming van de definitieve personen vindt geen publicatie van beelden in het openbaar plaats, bijvoorbeeld via sociale media of website. 

 

De opnames die de lescam maakt zijn gecodeerd en kunnen alleen met speciale software worden afgespeeld. Daarnaast kan de software alleen met een beveiligingsdongel worden geopend. Hierdoor wordt het verlies voor derde om bij diefstal van de beelden van de leerling te bekijken.

Mede door dit beveilingssysteem is het zeer moeilijk om de beelden zomaar op internet te plaatsen. Mocht dit toch gebeuren, dan kan het zijn dat de beelden in strijd zijn met de privacywetgeving. Wanneer iemand gefilmd wordt die liever niet gefilmd wenst te worden, kan deze persoon er, via privacywetgeving, voor zorgen dat de desbetreffende beelden verwijderd worden van het openbare web.


Mocht je om wat voor reden dan ook hier geen gebruik van willen maken, wordt het systeem uitgeschakeld. De beelden worden niet opgeslagen en natuurlijk niet getoond aan derden.


Noot: In Nederland is het toegestaan filmopnames te maken tijdens autorijden. In bijvoorbeeld Luxemburg en Duitsland is dat verboden.